Profilaktyczno – edukacyjne spotkania policjantów z rodzicami  uczniów

Spotkania odbywają się w ramach wywiadówek i trwają cały rok szkolny. Jedno z takich spotkań odbyło się w Szkole Podstawowej w Załęczu Małym a jego głównym celem było uświadomienie rodziców, jakie zagrożenia dla ich dzieci niosą ze sobą substancje psychoaktywne.

16 maja 2023 roku policjant z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patrologii wieluńskiej komendy przeprowadził spotkanie edukacyjno-profilaktyczne z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Załęczu Małym.

Funkcjonariusz omówił jakie zagrożenia dla młodych ludzi niosą ze sobą substancje psychoaktywne. Ponadto zaprezentował rodzicom walizkę edukacyjną zawierającą atrapy środków odurzających oraz przedmioty służące do ich przechowywania, zażywania.

Prezentacja opiekunom substancji przypominających narkotyki oraz przedmiotów służących do ich zażywania powinna wzmóc ich czujność. Rodzice dowiedzieli się także jakie konsekwencje prawne czekają nieletnich w przypadku zażywania lub posiadania substancji zabronionych.

Podczas spotkania uświadamiano rodziców i opiekunów, jak ważne jest poświęcanie uwagi swoim dzieciom oraz rozmowa o ich problemach.

– relacjonuje oficer prasowy KPP w Wieluniu asp. sztab. Katarzyna Grela

Tylko  taka postawa daje im  poczucie wsparcia i  zrozumienia, a to może ustrzec je przed niebezpiecznym „eksperymentowaniem” z narkotykami i dopalaczami.

Tekst: Ewa Misiak – Kocham  Wieluń

źródło: KPP w Wieluniu