Profesor dr hab. Andrzej Zawada Honorowym Członkiem Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego

Do grona osób uhonorowanych tytułem Honorowego Członka Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego dołączył prof. zwyczajny dr hab. Andrzej Zawada. Decyzję o przyznaniu tytułu podjęto stosowną uchwałą na Walnym Zebraniu Członków WTN w dniu 25 V 2018 r. uzasadniając ją słowami: „ W uznaniu zasług dla nauki, literatury i upowszechniania wiedzy o Wieluniu i ziemi wieluńskiej nadaje się profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Andrzejowi Zawadzie godność Członka Honorowego Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego”.

Profesor Andrzej Zawada urodził się 28 IX 1948 r. w Wieluniu. Mieszkał tu przez 16 lat. Kolejnym miejscem, które stało się jego domem był Bolesławiec na Dolnym Śląsku, aktualnie miejscem tym jest Wrocław. We Wrocławiu ukończył polonistykę (1966 – 1971) na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych, dyrektorem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, krytykiem literackim, eseistą, felietonistą (Gazeta Wrocław 1999 – 2001), edytorem, tłumaczem (przetłumaczył z fińskiego tomik „Sirkka Turkka” – „Śnieg z deszczem”).  Redagował serię Biblioteki Narodowej Ossolineum (1996 – 2005). Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, PEN Clubu, Assocjation Internationale des Critiques Litteraires.

W centrum zainteresowań profesora znajduje się literatura polska XX wieku, literatura współczesna, historia i kultura Dolnego Śląska, problematyka tożsamości kulturowej. Jako lektor języka polskiego pracował w latach 1978 – 1980 w Finlandii (uniwersytety Abo Akademi, Turum Yliopisto). Wykładał w Holandii (1993), w Szwecji (Sztokholm, Uppsala), w Czechach (Praga, Ołomuniec, Brno), w Bułgarii (Sofia, Płowdiw, Weliko Tarnow), w Niemczech (Lipsk). Wypromował wielu magistrów, licencjatów i 15 doktorów nauk humanistycznych.

Debiutował w czasopiśmie „Agora” w 1967 r.. Publikował w czasopismach; „Twórczość”, „Odra”, „Nowe Książki”, „Zeszyty Literackie”. Współpracował z II programem PR. Jest autorem prac: „Gra w ludowe” (1983), „Wszystko pokruszone” (1985), „Miłosz” (1996), „Jarosław Iwaszkiewicz” (1994), „Dwudziestolecie literackie (1995), „Literatura półwiecza 1939 -1989” (2001), eseje „Breslaw” (1996), „Drugi Breslaw” (2014), „Słownik literatury XX wieku”, szkice, eseje, recenzje „Oset, pokrzywa” (2011), tomiki wierszy „Murzynek” (2001), „Dzieci nomadów – wiersze i uwagi” (1998); (trzy wiersze Murzynek, Czereśnie, Darmo przeczytała Nina Pawlaczyk), „Powiat, jako format”, „Pochwała prowincji” (2009), „Mit czy świadectwo – szkice literackie” (2000), „Jak zostać pisarzem” (2011, był redaktorem i współautorem), „Dolny Śląsk – ziemia spotkania” (przekł. na język niemiecki 2005), „Literatura XX wieku ( 1999, wspólnie z Joanną Pyszny).

W wielu książkach profesora ważne są wątki wieluńskie, bo jak powiedział – ciągle ważne jest dla niego miejsce urodzenia, które tak naprawdę jest wszystkim. Zdarza mi się, dodał, wpadać do Wielunia zupełnie incognito, co oznacza, że wpadam tu przed południem, przejdę się po mieście, odwiedzę cmentarz, gdzie jest sporo grobów mojej rodziny, zapalę znicze, robię jeszcze jeden spacer po mieście i jadę dalej .

Uroczystość nadania godności Członka Honorowego Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Andrzejowi Zawadzie odbyła się 11 października 2018 roku w Czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu (była to już druga wizyta profesora w wieluńskiej bibliotece, pierwsza 9 lat temu w ramach cyklu spotkań  „Ludzie i ich pasje”). Rozpoczęli ją: Iwona Podeszwa – dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz dr Zdzisław Włodarczyk – prezes Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Spotkanie poprowadził dr Jarosław Petrowicz – były doktorant profesora. Podczas spotkania przybyli goście zapoznali się z sylwetką nominata, jego dorobkiem naukowym i literackim. Wysłuchali też trzech wierszy: Murzynek, Czereśnie, Darmo jego autorstwa w wykonaniu wieluńskiej poetki Niny Pawlaczyk oraz szkicu literackiego Miasto pograniczne. Miasto spotkania w wykonaniu Marka Bergera – aktora teatru „Wpół do czwartej” działającego przy miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej.

      

      

Na zakończenie spotkania profesor Andrzej Zawada otrzymał z rąk prezesa Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego Zdzisława Włodarczyka i Zarządu Stowarzyszenia,  dokument potwierdzający nadanie godności Honorowego Członka Towarzystwa.