Profesję wieczystą u wieluńskich Bernardynek złożyła siostra Faustyna Kopińska

W kościele klasztornym sióstr Bernardynek w Wieluniu siostra Faustyna Kopińska złożyła na ręce Matki Przełożonej wieczystą profesję zakonną.  Koncelebrowanej Mszy świętej przewodniczył o. Tytus Fułat – Asystent Federacji Sióstr Bernardynek w Polsce. To przepiękne wydarzenie odbyło się w Wigilię Wniebowzięcia NMP i w dzień liturgicznego wspomnienia bł. Maksymiliana Marii Kolbe.

Siostra przeżyła postulat, nowicjat i pierwsze śluby.  Raz na jej głowie był biały welon, wianek z białych róż, potem czarny welon na znak przynależności do Chrystusa.  Siostra wytrwała w swoim powołaniu i wyraziła zgodę na złożenie profesji wieczystej.

Eucharystię z ceremonią złożenia profesji wieczystej poprzedziło błogosławieństwo matki (ojciec zmarł 7 lat temu) na dalszą drogę życia z Bogiem oraz procesyjne wprowadzenie „oblubienicy” do kościoła. W kościele wszystkich przybyłych na złożenie ślubów wieczystych przywitał kapelan sióstr ks. senior Andrzej Walaszczyk.

W homilii o. Tytus Fułat powiedział m.in.: śluby wieczyste siostry Faustyny to jej zgoda na życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie oraz na życie w klauzurze, w duchu rad ewangelicznych i konstytucji zakonnych.  Sensem jej życia będzie Miłość, Bóg, który jest Miłością.  Miłość Boża różni się od miłości ludzkiej, dodał.

Pan Jezus mówił do swoich uczniów: „miłujcie się, ale tak jak Ja was umiłowałem”.  Miłość Boża nigdy się nie kończy. Nie załamuje się, gdy w życiu pojawi ą się problemy, gdy dotknie krzyż choroby, cierpienia. Taka miłość nie ucieka przed krzyżem, ale się pod jego wpływem umacnia.

Siostro Faustyno, nie lękaj się Bożej miłości. Dziś głęboko się w niej zanurz, Jej powierzaj wszystkie swoje rozterki, niepokoje, a pomocą niech ci będzie Matka Najświętsza.

Po liturgii słowa rozpoczął się bogaty w symbolikę obrzęd profesji wieczystej. Szczególnym fragmentem tego obrzędu była Litania do Wszystkich Świętych. W chwili jej śpiewania siostra modliła się, leżąc krzyżem. Po Litanii, siostra Faustyna klęcząc, włożyła swoje dłonie w ręce Matki Przełożonej i w obecności dwóch innych sióstr złożyła profesję wieczystą.

Po przysiędze siostra otrzymała obrączkę – znak zaślubin z Jezusem, koronę cierniową na znak zanurzenia się w Jego męce i świecę – światło Chrystusa. W modlitwie konsekracyjnej siostra została ofiarowana na wyłączność Bogu.