Prezes WTN Zdzisław Włodarczyk nagrodzony Różą Powiatu Oleskiego 2022

W czwartek, 12 stycznia 2023 r., podczas uroczystej gali wręczono Róże Powiatu 2022 – Nagrody Starosty Oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wolontariatu. Uroczystość odbyła się w hali Zespołu Szkół w Oleśnie. Jednym z wyróżnionych Różą Powiatu  Oleskiego jest prezes WTN  Zdzisław Włodarczyk

 Zdzisław Włodarczyk  to historyk, prezes  Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań i badań  są dzieje historycznej ziemi wieluńskiej, w skład której wchodziły gminy Praszka i Rudniki.  Od lat bardzo ściśle współpracuje z Muzeum w Praszce. Jest inicjatorem  i współorganizatorem dorocznego Sympozjum Regionalistów, efektem którego jest każdorazowo publikacja  pod tytułem „Blisko i daleko” pod redakcją nominata. Ostatnio współorganizował w Praszce konferencję naukową „Wymiar pogranicza. Śląsk Opolski i Ziemia Wieluńska w perspektywie historycznej, był prelegentem na spotkaniach z cyklu „Historia Lokalna w powiecie oleskim”. Jego nazwisko nie jest obce czytelnikom Rocznika Powiatu Oleskiego.

Pan Zdzisław  Włodarczyk  jest redaktorem Wieluńskiego Słownika Biograficznego, w którym znalazły się biogramy wielu postaci związanych z powiatem oleskim. Historię potrafi przybliżyć w sposób przystępny dla wszystkich.

https://kulisypowiatu.pl/starostwo-w-olesnie/roze-powiatu-2022-rozdane/