Prestiżowa nagroda dla Dziecięcego Zespołu Obrzędowego z Ożarowa

W dniu 16 października 2018 roku w Łódzkim Domu Kultury odbyła się Uroczysta Gala Wręczania Nagród Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury. Jest to prestiżowe wyróżnienie, przyznawane za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Wśród tegorocznych laureatów znalazł się Dziecięcy Zespół Obrzędowy działający od 23 lat przy Szkole Podstawowej w Ożarowie.

Nagrodę z rąk Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Pana Marka Mazura odebrały przedstawicielki zespołu Karolina Bogdała, Klaudia Pawlak i Natalia Kot wraz z opiekunką dyrektorem ZSiP w Ożarowie Haliną Gniłką.

Pani Halina Gniłka przyjmując nagrodę dziękowała wszystkim, którzy od lat wspierają działania zespołu, a więc władzom Gminy Mokrsko, Pani Renacie Cieślak – kierownikowi GBP w Mokrsku, ale szczególnie gorąco Pani Wandzie Majtyce współpracującej z zespołem od początku jego istnienia. Tę nagrodę zadedykowała wszystkim młodym artystom, którzy byli członkami Dziecięcego Zespołu Obrzędowego z Ożarowa w ciągu tych 23 lat.

Archiwum Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie