Powiatowe Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika

W środę, 21 czerwca, w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu odbyła się Powiatowa Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2022/2023.

Podczas uroczystości przybyłych gości powitał dyrektor ZS nr 3 w Wieluniu Mariusz Wróbel a następnie głos zabrał Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler . W swoim wystąpieniu nie szczędził słów uznania pod adresem  uczniów i nauczycieli. Pochwał w ich kierunku nie zabrakło również od prowadzącego uroczystość Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Zenona Kołodzieja.

Uroczystość zakończenia to czas na podsumowanie kończącego się roku szkolnego oraz podkreślenie efektów pracy zarówno uczniów jak i nauczycieli, partnerów szkoły i zaangażowanych rodziców, którzy przyczynili się do dobrych wyników swoich podopiecznych oraz rozwoju placówek oświatowych naszego powiatu.

Podczas wydarzenia głos również zabrał Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzej Chowis, w imieniu Posła Pawła Rychlika i swoim Wicestarosta Krzysztof Dziuba, a także Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Owczarek oraz Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wieluniu Andrzej Jaźwiec.

Za szczególne osiągnięcia uczniów, nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych wraz ze wspierającymi je instytucjami, których Powiat Wieluński jest organem prowadzącym, Starosta Marek Kieler, Wicestarosta Krzysztof Dziuba w asyście Naczelnika Zenona Kołodzieja i Przewodniczącego Krzysztofa Owczarka osobiście pogratulowali wręczając dyplomy, nagrody i podziękowania.

Uroczystość była też okazją do wzruszającego pożegnania wieloletniej przewodniczącej Rady Rodziców ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach Agnieszki Janik, której syn właśnie zakończył naukę w tej placówce. Zwieńczeniem tej wyjątkowej uroczystości był występ artystyczny, na podstawie twórczości Wisławy Szymborskiej, przygotowany przez uczennice ZS nr 3 w Wieluniu.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Ewa Misiak – Kocham Wieluń