Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Ożarowie

Powiatowe Obchody Święta Niepodległości odbyły się tym razem w Gminie Mokrsko. Miejscem oficjalnych uroczystości był Dom Kultury w Ożarowie. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką uczestników i pocztów sztandarowych przy uświęconym tradycją Dębem Wolności znajdującym się na skrzyżowaniu dróg Mokrsko – Brzeziny, skąd nastąpił przemarsz do kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Ożarowie, gdzie odprawiona została Msza św. w intencji ojczyzny. Celebransem Eucharystii był ks. Sylwester Rasztar, proboszcz parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Ożarowie.

W homilii nawiązującej do wybranego fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza „Zachęta do mężnego wyznawania wiary”, szczególnie do słów: bądźcie roztropni jak węże, niewinni jak gołębie (…) Będą was prowadzić – z mojego powodu- przed namiestników i królów (…), rozpoczętej cytatem „ Święta miłości kochanej ojczyzny” mówił o historii zniewolonej i pozbawionej przez 123 lata wolności Polski, o ludziach, którzy próbowali o tę wolność walczyć w kolejnych powstaniach narodowych, później poprzez pracę organiczną i pracę u podstaw i o takich, którzy woleli zagraniczne klimaty i łatwe życie, nawet za cenę zgody na niewolę. Przykładem literackim stał się tu Zygmunt Korczyński z powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Kaznodzieja podkreślił jak wielką rolę w budzeniu postaw patriotycznych odegrały polskie matki, polskie rodziny, kościół.

I przyszedł cud. Wrogowie naszej ojczyzny w 1914 roku stanęli po przeciwnych stronach. Ich kłótnie dały Polsce szansę na odzyskanie niepodległości. Stała się ona rzeczywistością w listopadzie 1918 roku. Wolności nikt Polakom nie dał. Oni tą wolność odzyskali dzięki swojej determinacji i żołnierskim czynem. Czy Polacy już zapomnieli o tamtych czasach?

Sprzed ołtarza rozległo się wołanie o jedność w narodzie, w rodzinach, o poszanowanie praw Bożych i wszystkich wartości, które narodowi pozwoliły przetrwać okres niewoli. Staje się to tym bardziej pilnym zadaniem w chwili, gdy naród znów jest podzielony z powodu Jezusa,  małżeństwa się rozpadają a wrogowie znów stoją na granicy.

Spójrzmy na relikwiarz z relikwiami św. Jana Pawła II, które uroczyście zostały wprowadzone do świątyni 10 października. Przypomnijmy sobie jego słowa o wartościach, o ojczyźnie, o rodzinie, o wytrwaniu w wierze Ojców, dokończył.

Po Mszy świętej nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny, gdzie złożono kwiaty na grobie czterech żołnierzy z 36. Legii Akademickiej poległych pod Ożarowem we wrześniu 1939 roku.

Po wyjściu z cmentarza wszyscy przemaszerowali na plac przy remizie OSP Ożarów. Tu po krótkim wystąpieniu Marka Kielera, starosty wieluńskiego, pochód się rozwiązał.

Zaproszeni goście w Domu Kultury w Ożarowie, wspólnie z Zespołem Śpiewaczym z Ożarowa, zaśpiewali hymn, wysłuchali okolicznościowego referatu wygłoszonego przez pasjonata historii Gminy Mokrsko Rajmunda Kielera, przemówień przedstawicieli władz samorządowych i innych zaproszonych gości, obejrzeli  także część artystyczną.

Organizatorami Powiatowych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości w powiecie wieluńskim byli Starosta Wieluński Marek Kieler i Wójt Gminy Mokrsko Zbigniew Dąbrowski. Uroczystości uświetniła orkiestra ze Skomlina