Powiatowa Biblioteka Publiczna w W Wieluniu realizuje projekt „Biblioteka nie wyklucza”

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu realizuje projekt pn. „Biblioteka nie wyklucza” finansowany ze środków PFRON w ramach programu „Kultura bez barier”.

Na realizację projektu biblioteka pozyskała grant w wysokości 97 tys. 220 zł. z przeznaczeniem na szereg działań związanych z dostępnością zbiorów. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym biblioteki  dla wszystkich użytkowników, szczególnie zaś  osobom ze szczególnymi potrzebami w tym z niepełnosprawnościami.

Projekt „Biblioteka nie wyklucza” składa się z kilku etapów i obejmuje: szkolenia dla pracowników, cykl warsztatów arteterapeutycznych dla wszystkich zainteresowanych, zakup księgozbioru z dużą czcionką, wystawę poprojektową oraz mural na budynku biblioteki.

W pierwszym etapie realizacji projektu podwyższane są kompetencje pracowników instytucji kultury w zakresie tworzenia dostępnej oferty i pracy z użytkownikami ze specjalnymi potrzebami. Stąd szereg szkoleń dla kadry bibliotecznej. Efektem  szkoleń ma być stworzenie integracyjnego środowiska w bibliotece, w którym każdy ma dostęp do tych samych zasobów kulturalnych.

     

Z dumą informujemy, że zakończyliśmy dwudniowe szkolenie dla naszych pracowników z Gabrielą Kwartą. Szkolenie to koncentrowało się na tworzeniu oferty kulturalnej dla osób ze specjalnymi potrzebami i przygotowywaniu dla nich odpowiednich komunikatów.

Nasz zespół posiada teraz niezbędną wiedzę i narzędzia do tworzenia łatwych do zrozumienia tekstów w bibliotece, a także wdrażania nowatorskich metod służących zwiększeniu dostępności.

Dołożymy wszelkich starań, by nasze produkty, usługi i komunikacja pozwoliły na stworzenie integracyjnego środowiska w bibliotece, w którym każdy może czuć się włączony w kulturę i mieć dostęp do tych samych zasobów.

Szkolenia dla pracowników przeprowadzono w ramach przedsięwzięcia „Biblioteka nie wyklucza” realizowanego w ramach projektu „Kultura bez barier”.

– informuje na swoim FB biblioteka powiatowa w Wieluniu

Drugi etap projektu to cykl warsztatów dla użytkowników biblioteki:  z tworzenia makramy, malowania metodą puringu, ceramiki oraz graffiti. Warsztaty będą dostępne dla wszystkich zainteresowanym bez względu na możliwości fizyczne, percepcyjne czy intelektualne.

Planowany jest również zakup książek z dużą czcionką, które poszerzą ofertę literacką dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Po zakończeniu warsztatów, zorganizowana zostanie wystawa podsumowująca projekt, będzie to wydarzenie dostępne dla wszystkich zainteresowanych, również dla osób ze specjalnymi potrzebami w tym z niepełnosprawnościami.

Zaprezentowany zostanie także malunek, który powstanie w trakcie realizacji projektu na ścianie budynku przy ul. Śląskiej, w której mieści się biblioteka. Mural, będzie miał wartość artystyczną, ale przede wszystkim informacyjną, tzn. zwiększy dostępność do instytucji kultury.

 

Opracowanie: Ewa Misiak – Kocham Wieluń,

źródło: Magdalena  Wicher

Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu