Poświęcenie pojazdów w parafii św. Barbary

W związku z Ogólnopolskim Tygodniem św. Krzysztofa, obchodzonym  w dniach od 18 lipca do 25 lipca,  i ze wspomnieniem św. Krzysztofa, orędownika podróżujących i patrona kierowców  (w kościele katolickim 25 lipca)  w niedzielę 23 lipca w parafii św. Barbary w Wieluniu modlono się o bezpieczeństwo i odpowiedzialność dla kierowców , a po mszach świętych święcono  ich pojazdy, ustawione na parkingach w pobliżu kościoła.  W czasie poświęcenia wierni składali ofiary na zakup środków transportu dla misjonarzy.  Każdy kierowca otrzymał obrazek z wizerunkiem świętego i modlitwą o opiekę na drogę.

Wszyscy  odpowiedzialni kierowcy nie tylko przestrzegają przepisów ruchu drogowego  ale  kierują się na drogach Dekalogiem Kierowcy i modlą się o opiekę na drodze:

Dekalog Kierowcy –MIVA Polska

Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj:
1. Nie będziesz egoistą na drodze.
2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.
3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować.
4. Szanuj pieszych.
5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy.
6. Zapnij pasy – będziesz bezpieczny.
7. Nie bądź brawurowy w prędkości.
8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
9. Pomagaj potrzebującym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji.

Modlitwa o opiekę na drogę
O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.

Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.

Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.

Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.

Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.
Amen.