Poświęcenie Krzyża i stacji Drogi Krzyżowej

18 lutego w parafii św. Barbary w Wieluniu zakończył się kolejny etap budowy nowego kościoła, który po ukończeniu będzie nosił wezwanie Niepokalanego Serca Maryi. Ten kolejny etap to uroczyste poświęcenie Krzyża i stacji Drogi Krzyżowej przez ks. abpa Wacława Depo. Krzyż w prezbiterium został zawieszony w listopadzie 2018 roku, stacje w lutym br.

Zarówno Krzyż jak i stacje Drogi Krzyżowej to wysiłek parafian, działających grup parafialnych (Żywy Różaniec, Stowarzyszenie „Razem możemy więcej”), indywidualnych darczyńców z parafii i spoza parafii, nawet z dalekiego Krakowa, Częstochowy i innych miejsc, w których mieszkają przyjaciele parafii św. Barbary…

Autorem Krzyża i stacji Drogi Krzyżowej jest Marian Pajor – rzeźbiarz artystyczny z Łososiny Dolnej, absolwent Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Spod jego dłuta wychodzą rzeźby różnorodne: małe i monumentalne, sakralne i świeckie, naturalnie kolorowane i polichromowane ze złoceniami. Artysta rzeźbi w kamieniu i drewnie, wg własnego lub powierzonego projektu, dostosowując się do indywidualnych życzeń zamawiającego, w tym wypadku parafian i proboszcza parafii św. Barbary.

Krzyż, który powstał w pracowni Mariana Pajora, to wspaniała monumentalna rzeźba wykonana z drewna dębowego w kolorze rustykalnym o wysokości 5, 5 m i 2, 57 rozpiętości ramion i postaci Chrystusa z drzewa lipowego w rozmiarze 2, 47 m.

W podobnym stylu jak Krzyż wykonane zostały stacje Drogi Krzyżowej – przestrzenne sceny obrazujące cierpienie Jezusa od pojmania w Ogrójcu do śmierci na Golgocie, ustawione na poziomych belkach. Stacje zawieszono na ścianach nawy kościoła w dniach 11 i 17 lutego.

Spełniło się kolejne marzenie księdza proboszcza Jarosława Borala i parafian – rozpocząć i przeżyć Wielki Post 2021 roku przy Krzyżu i stacjach Drogi Krzyżowej.  I tak, pierwsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej w dniu 19 lutego, zostanie odprawione przy Krzyżu i stacjach uroczyście poświęconych przez ks. abpa Wacława Depo.

Uroczyste poświęcenie Krzyża i stacji odbyło się w czasie Eucharystii, której przewodniczył ks. abp Wacław Depo w koncelebrze z ks. sekretarzem Mariuszem Trojanowskim i w obecności księży z dekanatu Matki Bożej Pocieszenia.

Wiernym pozostaną w pamięci słowa z homilii wygłoszonej przez ks. abpa, nawiązujące do przeczytanych tekstów liturgicznych z Księgi Powtórzonego Prawa i Ewangelii wg św. Mateusza, a mówił o wyborach, przed którymi staje człowiek każdego dnia. Człowiek może wybrać dobro lub zło, błogosławieństwo lub przekleństwo, życie lub śmierć. To człowiek zdecyduje o tym, co wybierze, a co wybierze? Czy podejmie krzyż codzienności?

Od Krzyża nie uciekł Jezus. Pełniąc wolę Ojca, który tak ukochał człowieka, wybrał drogę cierpienia i śmierci na krzyżu, by dać człowiekowi szansę na życie wieczne.

Pamiętajmy, mówił kaznodzieja, że jedynym gwarantem naszego życia jest Bóg; Nie można uciec od krzyża, bo kto ucieka od krzyża, cięższy krzyż dostanie (tu wiersz ks. Jana Twardowskiego o św. Janie, który jako jedyny z Apostołów nie uląkł się krzyża).

Wzorem postępowania na przeżywany Wielki Post w roku 2021 ( Roku św. Józefa) niech będzie dla nas święty Józef, ziemski opiekun Jezusa i Jego Matki.  Idźmy za świętym Józefem, człowiekiem, który bez reszty zaufał Bogu. Pomocą niech nam będzie wiszący w prezbiterium Krzyż i wiszący przy zakrystii obraz z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego przypominający prawdę o zaufaniu Bogu.