Portal academica.edu.pl już dostępny w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu przystąpiła do korzystania z portalu academica.edu.pl Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica jest innowacyjnym narzędziem pozwalającym na udostępnianie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego,  bezpłatnego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego. Nasi Czytelnicy mają możliwość zintegrowanego  przeszukiwania pełnotekstowego artykułów  i publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy : monografii, podręczników i skryptów. Portal Academica oferuje setki tysięcy publikacji naukowych oraz ponad 2000 tytułów czasopism. Są one udostępniane zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pełnym poszanowaniem praw autorskich.

Zachęcamy do korzystania z portalu academica.edu.pl w Czytelni Biblioteki, usługa dostępna  w godzinach pracy placówki.

 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu