Pomagamy Ukrainie

Szanowni Państwo!

Zaangażowanie naszych mieszkańców w niesienie pomocy jest bardzo cenne, jednak przyjęcie pod dach uchodźców musi mieć walor racjonalny. Jeśli ktoś z Państwa przyjął uchodźców z Ukrainy prosimy o niezwłoczne zgłaszanie na adres e-mail: ukraina@mgops.wielun.pl następujących informacji:

✅imię i nazwisko właściciela;

✅adres;

✅numer telefonu;

✅liczba przyjętych osób;

✅data przyjęcia uchodźcy.

Z każdym z Państwa skontaktuje się pracownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Urzędu Miejskiego w Wieluniu w celu zebrania dodatkowych informacji.

☎️ W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 43 843 43 22 w godzinach 7.00 – 15.00.

Radosław Urbaniak

Kierownik Biura Burmistrza