Podsumowano XII Edycję Międzypowiatowego Konkursu o AIDS i chorobach przenoszonych drogą płciową”

W siedzibie szkół katolickich SPSK w Wieluniu  podsumowano XII Edycję „Międzypowiatowego Konkursu wiedzy o AIDS i chorobach przenoszonych drogą płciową”.

 W dwu etapach konkursu (etap szkolny, etap międzypowiatowy) zmagali się uczniowie  12 szkół ponadpodstawowych z  powiatu wieluńskiego, sieradzkiego, wieruszowskiego, oleskiego, kłobuckiego i pajęczańskiego. Były to:

I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu, II LO im. J. Korczaka w Wieluniu, ZS nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu, KLO im. Bp.T. Kubiny i Technikum SPSK w Wieluniu, Bursa Międzyszkolna w Wieluniu, ZSP w Złoczewie, ZS im. M. Skłodowskiej-Curie w Działoszynie, ZSOLO im. M. Kopernika w Wieruszowie, ZSP im. S. Staszica w Wieruszowie, ZS w Gorzowie Śląskim, I LO im. Powstańców Śląskich w Praszce i ZS w Krzepicach. W etapie szkolnym uczestniczyło 287 uczniów,  w międzypowiatowym 58 uczniów.

Celem konkursu było m.in. podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży na temat AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową, promowanie zdrowego stylu życia bez środków psychoaktywnych czy alkoholu oraz promowanie tolerancji i pomocy dla osób zakażonych wirusem HIV.

Na uroczyste podsumowanie konkursu przybyli: dyrektor Delegatury w Sieradzu Kuratorium Oświaty w Łodzi Małgorzata Światek-Słonina, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu Barbara Sułkowska, reprezentujący Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Zbigniew Pawlak oraz reprezentująca Starostwo Powiatowe w Wieluniu Patrycja Świtalska wraz z Dominiką Rosak.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Wiktoria Parzybut z Technikum SPSK w Wieluniu,
II miejsce – Justyna Kostaś, I LO im. Powstańców Śląskich w Praszce,
III miejsce – Jakub Zając z I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu,
Wyróżnienie – Patrycja Piśla z I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu.

Współorganizatorami konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu wraz z Liceum i Technikum SPSK w Wieluniu, autorką pytań konkursowych Izabela Szeląg oraz dr Iwonzą Słowińska reprezentująca Katedrę Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki a laureatom wręczono nagrody i wyróżnienia. Honorowy patronat nad konkursem objął Starostwa Wieluński oraz Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie.

Zdjęcia: Ewa Misiak – Kocham Wieluń