Podsumowanie pierwszego półrocza z realizacji programu „Rzazem dla bezpieczeństwa”

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynnie podsumowano pierwsze półrocze realizacji programu „Razem dla bezpieczeństwa” w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności dotowanego z środków Unii Europejskiej.

Europejski Korpus Solidarności to program Komisji Europejskiej, który umożliwia młodym ludziom zaangażowanie się w lokalne inicjatywy oraz udział w projektach wolontariatu przynoszących korzyści społecznościom w całej Europie.

Był to szczególnie intensywny czas dla druhów, w trakcie którego zrealizowano wiele cennych inicjatywach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa. Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Skrzynna oraz innych mieszkańców gminy Ostrówek przez działania profilaktyczne.

Strażacy ze Skrzynna wiedzą, że bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych wartości, dlatego realizowany przez grupę inicjatywną przy wsparciu wszystkich druhów projekt jest szczególnie ważny dla lokalnego środowiska. Potrzeba bezpieczeństwa wyróżnia się tym, że może stać się czynnikiem wpływającym na zachowanie człowieka do tego stopnia, że mobilizuje wszystkie jego zdolności i możliwości.

Wszystkie działania człowieka, który nie czuje się bezpiecznie, są zorientowane na zapewnienie bezpieczeństwa, dzięki któremu człowiek czuje się pewnie w każdych okolicznościach. Obok bezpośredniego zapewnienia bezpieczeństwa bardzo ważne są działania proedukacyjne w tej tematyce. Dlatego ważnym aspektem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w tym temacie.

Szkolenia OSP Skrzynno dostępne są dla wszystkich zainteresowanych osób. Projekt łączy zaangażowanie społeczne młodych ludzi oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego społeczeństwa. Celem projektu jest zainteresowanie przede wszystkim dzieci i młodzieży tematyką ochotniczych straży pożarnych, bezpieczeństwa, współpracy między sobą, postawy społecznej i niesienia pomocy innym.

Projekt realizowany jest z myślą kontynuacji działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynnie, aby następne pokolenia kultywowały dzieło przodków. W pierwszym półroczu zorganizowano wartościowe pogadanki z zakresu bezpieczeństwa m.in. na temat udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa w pracy na roli oraz prawidłowego korzystania z pilarki spalinowej.

Do współpracy zaproszono pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Punkt Terenowy w Wieluniu, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu oraz przedstawicieli firmy Husqvarna. Szczególnie wartościowe były wyjazdy edukacyjne współorganizowane z Szkoła Podstawową w Skrzynnie.

Wymiernym elementem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa przez doposażenie oraz wyszkolenie samych strażaków, dzięki czemu zwiększyła się ich gotowość bojowa, a co za tym idzie możliwość niesienia realnej pomocy.

– podsumowuje realizację programu Piotr Pawlak z OSP w Skrzynnie

W trakcie lipcowego podsumowania pierwszego półrocza projektu, grupa projektowa dokonała analizy przeprowadzonych warsztatów oraz zaplanowano kolejne inicjatywy na drugie półrocze 2023 roku.

Więcej na temat realizowanego programu „Razem dla bezpieczeństwa” przez OSP w Skrzynnie czytaj: tutaj.

                 

                 

                 

Oprac. Ewa Misiak – Kocham Wieluń

źródło: Piotr Pawlak/OSP Skrzynno