Pierwszy wakacyjny czwartek w MZW- zajęcia z etnografem

Muzeum Ziemi Wieluńskiej na czas wakacji zaproponowało dzieciom pozostającym w miejscu zamieszkania atrakcyjne muzealne czwartki, czytaj „Czwartki w Muzeum”. Pierwszy czwartek wypadł  9 lipca  . Na ten dzień etnograf Tomasz Spychała przygotował zajęcia warsztatowe poświęcone wycinance ludowej i naklejance. Idealnie do przeprowadzenia zajęć nadawała się sala z ekspozycją stałą poświęconą wieluńskiej wsi z przełomu XIX i XX wieku zatytułowana „Życie codzienne wsi wieluńskiej na początku XX wieku” obrazująca różne dziedziny kultury ludowej, w tym papierowe wycinanki ludowe służące do zdobienia wiejskich domów. Barwne opowiadanie pana Tomasza stało się wstępem do samodzielnego wykonania przez uczestników warsztatów najprostszych wycinanek i naklejanek. Wycinanki – głównie serwetki wykonywano przy pomocy wzorów wycinanek wypracowanych przez mistrzynie tej sztuki- wieluńskie twórczynie ludowe.

Każdy uczestnik zajęć zabrał ze sobą  szablon  wieluńskiej wycinanki by własnoręcznie wykonać  taką samą w domu.

                                

fot. Mirosław Grabczak/MZW