Pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego obchodziły pary małżeńskie z terenu Gminy Skomlin.

Uroczysty Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego odbył się  18 sierpnia w Zajeździe Camelot w Skomlinie. Zebrane pary i gości na uroczystości powitał Wójt Gminy Grzegorz Maras.

Jubilatom, za długoletnie pożycie małżeńskie, złożono gratulacje oraz życzono dalszych lat wspólnego życia w zdrowiu i wszelkiej pomyślności. Medale Prezydenta RP, list gratulacyjny i kwiaty wręczyli Jubilatom: Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler w asyście Wójta Gminy Grzegorza Marasa.

           

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy długich lat życia w zdrowiu i otoczeniu kochającej rodziny. Niechaj przed laty podjęta decyzja o wspólnym życiu daje Wam radość i spełnienie.

– czytamy na stronie internetowej Gminy Skomlin

Po okazjonalnych przemówieniach, złożeniu życzeń przez zaproszonych gości i zakończeniu części oficjalnej Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, za zdrowie szanownych jubilatów, lampką szampana wzniesiony został symboliczny toast. Uroczystość swoim występem uświetnił Zespół „Skomliniacy” pod kierownictwem Jadwigi Olejnik.

Uroczystości swoją obecnością zaszczycili, m. in.: Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler, Wójt Gminy Skomlin Grzegorz Maras, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Łódzkiego Andrzej Chowis, Przewodniczący Rady Gminy Skomlin Jarosław Żółtaszek oraz  Skarbnik Gminy Skomlin Jadwiga Madeja.

           

Podczas uroczystości Złotych Godów nie zabrakło także Sekretarza Gminy Skomlin Barbary Chrzanowskiej, Kierownika USC Skomlin Katarzyny Matyjasek, Zastępcy Kierownika USC Moniki Łapuchy oraz Dyrektora GOKiS w Skomlinie Anny Nowak.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali:

Janina i Zdzisław Froniowie,

Teresa i Tadeusz Gandziarscy,

Marianna i Bronisław Habzowie,

Stanisława i Marian Idasiakowie,

Maria i Jerzy Kraśni,

Teresa i Zygmunt Kryściakowie,

Maria i Antoni Lisowie,

Barbara i Jan Lochnowie,

Marianna i śp. Józef Maliccy,

Marianna i Edward Moskalkowie,

Halina i Stefan Nowakowie,

Hanna i śp. Andrzej Pilarscy,

Jadwiga i Stanisław Podgórscy,

Wanda i Jerzy Radomscy,

Halina i Józef Straszakowie,

Urszula i Bogusław Szczecinowie,

Krystyna i Mieczysław Światli,

Marianna i Jan Walczakowie.

Ewa Misiak – Kocham Wieluń

  Fotografie Gmina Skomlin