„Para – buch! Książka w ruch!” Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku realizuje nowy projekt

Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku znalazła się wśród 100 bibliotek, z pięciu województw, które wezmą udział w projekcie „Para-buch! Książka w ruch!”.„Para-buch! Książka w ruch!” to projekt łączący w sobie promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania.

Biblioteki publiczne w pięciu pilotażowych województwach będą zakładały kluby czytelnicze, w których przeszkoleni bibliotekarze i wolontariusze będą prowadzić z dziećmi zajęcia obejmujące głośne czytanie oraz działania popularyzujące książkę i wiedzę w zakresie dziedzin STEM (matematyki, technologii czy nauk przyrodniczych).

Edycję pilotażową projektu „Para-buch! Książka w ruch!” realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z niemiecką fundacją Deutsche Telekom Stiftung.

Dzięki projektowi po wakacjach będziemy organizować dla dzieci w wieku 3-10 lat spotkania z literaturą popularnonaukową, połączone z działaniami edukacyjnymi i animacyjnymi. Będą gry, zabawy i eksperymenty.

GBP w Mokrsku