Pamięć i Przestroga – 82.rocznica wybuchu II wojny światowej w Wieluniu

O godzinie 4.40 zawyły w Wieluniu syreny przypominające tragiczne wydarzenie sprzed 82 lat, wydarzenie, które w historię miasta wpisało się śmiercią 1200 jego mieszkańców, zbombardowaniem szpitala Wszystkich Świętych, kościoła farnego, Synagogi i początkiem gehenny okupacji.  Wyciem syren i głosem dzwonu „Pamięć i Przestroga” oraz widowiskiem słowno – muzycznym rozpoczęły się obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Tamte wydarzenia w swoich wystąpieniach przypomnieli burmistrz Wielunia Paweł Okrasa i Prezydent Andrzej Duda.

Prezydent powiedział m.in.:

Nie mogli się pomylić. To był akt terroru, to nie była zwykła wojna. To było od samego początku złamanie wszelkich wojennych zasad, które wówczas i do dziś obowiązują – niebombardowania bez ostrzeżenia cywilnych obiektów, oznakowanych szpitali i punktów sanitarnych, miejsc kultu religijnego; bo w drugiej kolejności tu, w Wieluniu, zaraz po szpitalu zbombardowano kościoły, synagogę. Zniszczono ludziom życie.

Tamten świt, gdy wstawał 82 lata temu, to był dzień, który witał mieszkańców Wielunia i Polaków już w zupełnie innej rzeczywistości – rzeczywistości utraty wolności, ale przede wszystkim w rzeczywistości okupacji, grozy, cierpienia, utraty życia.

Tak, ten dzwon, który bije teraz tu, w Wieluniu, jest dzwonem pamięci o 60 mln ofiar II wojny światowej na całym świecie. 60 mln! Bo przecież dwa lata temu w ten dzwon uderzyli wszyscy prezydenci i przywódcy państw obecni wtedy na uroczystości w Warszawie. Każdy z nich uderzył w ten dzwon po kolei, upamiętniając zarazem swoich poległych i pomordowanych.

Tak, 6 mln Polaków, 6 mln obywateli Rzeczypospolitej różnego pochodzenia – polskiego, żydowskiego, ormiańskiego; wszystkich kultur, które splatały się tu, na obszarze II Rzeczypospolitej – zginęło lub zostało zamordowanych

Bijący dzwon jest także Przestrogą – ponieważ na świecie – zwłaszcza, niestety, w naszych okolicach – jest w ostatnich latach coraz więcej niepokoju. Widzimy nowe zjawiska, nowe sposoby rozwijania i budowania konfliktów, nowe sposoby wywoływania kryzysów. Nazywa się je często hybrydowymi. Nie jest to wojna, którą można by nazwać, wprost, ale to działanie destabilizujące, burzące porządek w krajach, podminowujące pozycję krajów, podminowujące pozycję ich władz. Toczy się je na różne sposoby – i fizycznie, i werbalnie.

Apeluję do wszystkich odpowiednich organów państwa o wyciąganie stanowczych konsekwencji wobec sprawców tego typu zachowań, wobec ludzi, którzy nie wiedzą, co to znaczy Polska wielkimi literami. Bo jeżeli będą dopuszczali do tego, że będą ją pisali małymi, to ona zniknie, tak jak znikała już w dziejach właśnie przez nieodpowiedzialność, właśnie przez lekceważenie, właśnie przez jątrzenie wewnętrznych konfliktów, przez psucie państwa, przez podważanie jego fundamentów. Między innymi to było przyczyną w II Rzeczypospolitej tego, że można nas było napaść i pokonać.

Tu, w Wieluniu, rodziny pamiętają, wiedzą doskonale, jaka jest cena bezsilności i bezbronności, które spotkają się z bestialstwem”.

W uroczystości rocznicowe wpisały się ponadto: przekazanie Ognia   Pokoju zapalonego w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem sztafetom z Burzenina, Sieradza i Ostrzeszowa, Międzywyznaniowa modlitwa o pokój, Apel Pamięci, Salwa Honorowa i złożenie wieńców pod obeliskiem upamiętniającym 1200 ofiar bombardowania Wielunia, pod obeliskiem upamiętniającym zburzoną Synagogę i żydowskich mieszkańców Wielunia oraz w miejscu dawnego szpitala Wszystkich Świętych