Otwarcie wystawy poplenerowej”XVIII Ogólnopolski Plener Malarstwa Figuratywnego im. Jerzego Dudy Gracza Kamion 2017″

W dniu 8 kwietnia w Muzeum Ziemi Wieluńskiej otwarta została wystawa poplenerowa XVIII Ogólnopolski Plener Malarstwa Figuratywnego im. Jerzego Dudy Gracza „Z biegiem Warty Kamion 2017”. Na wystawę zaprosili: Starostwo Powiatowe w Wieluniu – inspirator plenerów, Muzeum Ziemi Wieluńskiej i Alina Sibera – organizator plenerów i komisarz wystaw poplenerowych. Dzięki pani komisarz na wystawie znalazły się obrazy i rzeźby, efekt pracy twórczej malarzy, uczestników XVIII Pleneru, przybyli także sami artyści, m.in.: Marian Danielewicz, Jan Norbert Dubrowin, Andrzej Kacperek, Paweł Kotowicz, Sabina Lonty, Leszek Żegalski, Przemysław Lasak, Grzegorz Kalinowski, Krzysztof Pasztuła…

Kamion, miejsce odkryte przez Jerzego Dudę Gracza, od osiemnastu lat trwałe miejsce na kulturalnej mapie Polski, jest miejscem inspiracji twórczych dla malarzy, autorów obrazów malarstwa figuratywnego. Przyjeżdżają w to magiczne miejsce z całej Polski, także z zagranicy (Dawid Mildner z Berlina, Judyta Pilarczyk z Londynu) w okresie, „ kiedy lasy nad brzegiem Warty przybierają barwy bursztynu (…) czerpiąc z piękna przyrody, rodzinnej atmosfery, czarownego czasu”, pisze we wstępie do katalogu wystawy dr Aneta Jaźwińska.

Przyjeżdżający do Kamionu artyści podejmują tematy, którymi żyją, przetwarzają je w rzeczywistość obrazu różnymi technikami, interpretując zastany świat po swojemu, stąd tak piękne nadwarciańskie pejzaże malowane z natury, a wśród nich: „Warta po południu”, „Dziewanny nad Wartą” (Andrzej Kacperek); „Dziki koper”, „Mokradła”, „ Nad Wartą” (Aneta Jaźwińska); „Pejzaż 1”, Pejzaż 2” Kamion 2017 (Grzegorz Kalinowski); „Notatki z pejzażu” (Marian Danielewicz); „Warta w Kamionie”, „Rozlewisko Warty, „Chmury” (Janusz Szypt); ale i obrazy typu „Babie lato”, „Już jesień”, „Judyta”, „Koronki i Perły” (Alina Sibera); „”Studium”, „Lekcja rysunku”, „Dziewczynka z pieskiem” (Jan Maria Dubrowin); „Dzikość” (Renata Brzozowska); „Gorące popołudnie” (Joanna Sierko – Filipowska), „Theo”, „Natura w groszki”, „Biała martwa natura”(Judyta Pilarczyk); obrazy „Podwójna gra”, „O poranku”, „Miniony czas”, „Martwa natura z piórkiem” (Sabina Lonty), obrazy „Bez tytułu” Dawida Mildnera, rzeźby Przemysława Lasaka z cyklu „Emigrantki”…

Widzów urzekła kolorystyka obrazów, ich tajemniczość i ciągle na nowo odkrywane uroki nadwarciańskich krajobrazów. Kamion się zmienił, ale rzeka Warta wciąż płynie swoim korytem, tym samym leniwym tempem…

Dlatego, zapewnił Andrzej Stępień – Starosta Wieluński , Plenery „Z biegiem Warty” będą nadal się odbywać..