OSP Dąbrowa przekazuje Filii Bibliotecznej w Dąbrowie 64 nowości wydawnicze

22 maja strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie zakupili i przekazali 64  nowości książkowe  Filii Bibliotecznej w Dąbrowie. Dar w imieniu Zarządu na uroczystym spotkaniu w czytelni MiGBP w Wieluniu na ręce dyrektor  Iwony Podeszwy oraz Kierownika Filii Bibliotecznej Barbary Wszoły przekazali : Honorowy Prezes OSP Dąbrowa Bronisław Mituła oraz Naczelnik OSP Dąbrowa Mirosław Sobczak.

 

Honorowy Prezes OSP Dąbrowa Bronisław Mituła powiedział:

Po ustaleniach z Zarządem postanowiliśmy zakupić książki dla Biblioteki Filia w Dąbrowie. Zostało to ustalone z panią kierownik, która je wybrała. Książki zostały zakupione u naszego lokalnego przedsiębiorcy, w księgarni w Wieluniu. Z uwagi na dość duży upust, którego nam udzielił,  udało się zakupić te wszystkie tytuły, które zaproponowała pani dyrektor. Książek jest dość dużo i myślę, że czytelnicy naszej biblioteki będą bardzo zadowoleni.

 

Za dar serca ofiarodawcom podziękowała Iwona Podeszwa – dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu, mówiąc:

Serdecznie dziękuję i dodam, że to są aż 64 egzemplarze. To bardzo cenna inicjatywa ponieważ  odnosi się ona do potrzeb naszych czytelników czyli są to typowe nowości książkowe. Dziękuję w imieniu pani kierownik i własnym ponieważ te książki w sposób szczególny wzbogacą nasz księgozbiór w Filii Bibliotecznej i będą służyć mieszkańcom Dąbrowy.

Dlatego pięknie dziękuję za taką inicjatywę gdyż jeśli chodzi o darowizny to jest to pierwsza tego typu inicjatywa. W historii biblioteki zdarzały się oczywiście dary książkowe , nawet dosyć często, ale były to dary, np. taki przed laty Polonii szwajcarskiej, dary z tzw. drugiego obiegu.

Przez lata otrzymywaliśmy też dary od instytucji, stowarzyszeń i osób prywatnych ale po raz pierwszy są to nowości książkowe, które typowo odpowiadają na potrzeby czytelników Filii Bibliotecznej w Dąbrowie. Od razu też dodam, że nie jest to pierwsza inicjatywa ze strony OSP w Dąbrowie.

Ze względu na remont budynku, w którym znajdowała się Filia Biblioteczna, musieliśmy przenieść cały księgozbiór na czas remontu. Musieliśmy przenieść zarówno księgozbiór jak i wyposażenie biblioteki. To właśnie druhowie z OSP w Dąbrowie nas wtedy wsparli przewożąc, zarówno w jedną jak i w drugą stronę.

Później były kolejne, wspólne inicjatywy OSP, biblioteki i Klubu Seniora – w styczniu 2020 roku zabawa karnawałowa. Przy tej okazji mam nadzieję, że te książki wzbogacą księgozbiór – na pewno tak się stanie, będą służyły społeczności.

Żywię też taką nadzieję, że te książki przyczynią się do utrzymywania wzrostu poziomu czytelnictwa Filii Bibliotecznej w Dąbrowie ponieważ od 2 lat w bibliotece głównej i w naszych filiach obserwujemy znaczący wzrost czytelnictwa, wzrost liczby czytelników i wzrost liczby wypożyczeń.

Podczas uroczystości podpisano zarówno protokoły przekazania książek jak i dokonano ich uroczystego przekazania.

         

Na zakończenie dyrektor biblioteki Iwona Podeszwa przekazała druhom symboliczne podziękowanie – ekslibris biblioteki, oryginalnie wykonany przez artystę plastyka Czesława Wosia, który był gościem biblioteki w ramach spotkania z cyklu „Ludzie i ich pasje”.

         

                                        

 Barbara Wszoła, kierownik Filii Bibliotecznej w Dąbrowie dodała:

Podpisuję się pod wszystkim co powiedziała pani dyrektor a w imieniu czytelników i swoim własnym serdecznie dziękuję. Jest mi tym bardziej miło, że ten zakup nie został wykonany na moją prośbę tylko druhowie strażacy wyszli z tą inicjatywą od siebie, tak jak zresztą w innych naszych wcześniejszych, wspólnych przedsięwzięciach. To oni przychodzą i pytają czy moglibyśmy coś zrobić razem. Dlatego tym bardziej jest mi miło.

Biblioteka Miejska jest samorządową instytucją Gminy Wieluń i jest finansowana  z jej budżetu .  Każdego roku placówka występuje do Gminy o większe środki ( książki są coraz droższe a wzrasta zapotrzebowanie czytelnicze) i je otrzymuje. Nowości trafiają do biblioteki także  dzięki środkom zewnętrznym przyznawanym przez Bibliotekę Narodową, do której wcześniej kierujemy stosowny wniosek.

Źródło: Ewa Misiak  – Kocham Wieluń