OSP Dąbrowa otrzymała promesę na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

19 czerwca, w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych województwa łódzkiego wręczono promesy na zakup 35 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wśród nich znalazła się również Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie, która odebrała promesę dla swojej jednostki na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zakup samochodu ma być współfinansowany z następujących źródeł:

1. Środki własne oraz samorządowe – 150 tys. zł.,
2. Środki finansowe NFOŚiGW/WFOŚiGW – 150 tys. zł.,
3. Środki finansowe przekazywane przez zakłady ubezpieczeń – 100 tys. zł.

Promesy wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda, Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński, zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Krzysztof Hejduk oraz Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Wojciech Miedzianowski.

Całkowita suma dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych województwa łódzkiego to 25,7 mln zł. Środki te pochodzą z NFOŚiGW, rezerwy MSWiA, dotacji dla jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), dotacji MSWiA dla jednostek spoza KSRG oraz środków z odpisów z firm ubezpieczeniowych będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP.

                 

                

tekst Ewa Misiak, fot. Bronisław Mituła