2017-10-29-odslonięcie-tablicy-Szynkielów-4

Po poświęceniu tablicy wszyscy śpiewają "Rotę" Marii Konopnickiej