2017-10-29-odsłoniecie-tablicy-Szynkielów-3

Tablicę odsłaniają potomkowie wywiezionych na roboty przymusowe