2017-08-02-odpust-franciszkański-3

Uroczystą Sumę odpustową kończy procesja