2017-08-02-odpust- franciszkański-1

Za chwilę rozpocznie się Suma odpustowa