Odpust parafialny i jubileusz święceń kapłańskich w Ożarowie

Sobota 22 lipca, w parafii św. Marii Magdaleny w Ożarowie, której proboszczem od 2016 roku jest ks. Sylwester Rasztar, stała się dniem podwójnej uroczystości. Poza dorocznym odpustem, poświęconym św. Marii Magdalenie, patronce parafii i kościoła, mieszkańcy parafii Ożarów uczcili  60. rocznicę święceń kapłańskich ks. kanonika Henryka Polaka, proboszcza w latach 1985 – 2002, autora pieśni o Marii Magdalenie, instalatora kopii obrazu „Noli me tangere” w ołtarzu głównym kościoła.

Na uroczystą Sumę odpustową przybyli księża z dekanatu Mokrsko, o. Gwardian Arkadiusz Kąkol od wieluńskich franciszkanów, parafianie, chór parafialny pod przewodnictwem Bogdana Wesołego i liczni goście. Tak licznej obecności wiernych sprzyjała wolna sobota i wakacyjny czas.

Eucharystię poprzedził przemarsz pocztów sztandarowych Koła Gospodyń Wiejskich, OSP Ożarów, Szkoły Podstawowej w Ożarowie, które przy dźwiękach orkiestry OSP Ożarów wyruszyły spod Domu Ludowo – Strażackiego i dotarły do kościoła by ubogacić liturgię Mszy św., celebrowanej przez księży Pawła Kostrzewę, pochodzącego z Ożarowa i posługującego w diecezji kaliskiej oraz jubilata, ks. kanonika Henryka Polaka. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. prałat Paweł Kostrzewa.

Przybywają poczty sztandarowe

Przybywają poczty sztandarowe

Poczty sztandarowe przed ołtarzem

Poczty sztandarowe przed ołtarzem

Refleksję o św. Marii Magdalenie, Apostołce Apostołów, poprzedziły wspomnienia ks. Pawła o uroczystych odpustach z czasów jego dzieciństwa. Parafii przewodniczyli wówczas księża: Jan Szyca, Edward Skalik, Henryk Polak, (w tym czasie miały miejsce  prymicje ks. Pawła w 1989 roku). Potem, mówił kaznodzieja, przybywałem na odpusty, jako ksiądz, korzystając z zaproszenia kolejnego proboszcza, Sławomira Kandziory (2002-2016). Dziś, kiedy mam 54 lata, dodał, dane mi jest na Sumie odpustowej, wygłosić słowo Boże do mieszkańców Ożarowa i podzielić się refleksją na temat świętej, którą za przyczyną Ojca świętego Franciszka, czcimy od ubiegłego roku świętem.  Poprzez postać św. Marii Magdaleny, kobiety wyzwolonej z niewoli grzechu przez Jezusa, będącej z Nim aż do śmierci na Golgocie, zwiastunkę wielkanocnej radości o Zmartwychwstaniu, mówił, oddajemy cześć wszystkim kobietom, które w sposób cichy uczą wiary, ożywiają życie społeczne, przygotowują dzieci i młodzież do życia, pielęgnują tradycję.

Przy ołtarzu od lewej: ks. jubilat, główny celebrans i ks. proboszcz

Przy ołtarzu od lewej: ks. jubilat, główny celebrans i ks. proboszcz

Eucharystię zakończyły Litania do św. Marii Magdaleny, procesja z Jezusem Eucharystycznym, uroczyste Te Deum laudamus i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Poczty sztandarowe na czele procesji kończącej uroczystości odpustowe

Poczty sztandarowe na czele procesji kończącej uroczystości odpustowe

Poczty sztandarowe Koła Gospodyń Wiejskich i Szkoły Podstawowej w Ożarowie

Poczty sztandarowe Koła Gospodyń Wiejskich i Szkoły Podstawowej w Ożarowie

Feretrony i chorągwie procesyjne

Feretrony i chorągwie procesyjne

Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej

Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej

Asysta Figury Matki Bożej Fatimskiej i dziewczynki sypiące kwiaty

Asysta Figury Matki Bożej Fatimskiej i dziewczynki sypiące kwiaty

W procesji obok Chrystusa Eucharystycznego księża goście

W procesji obok Chrystusa Eucharystycznego księża goście

Przed wejściem do kościoła

Przed wejściem do kościoła

Przyszedł czas na słowa życzeń dla ks. jubilata. Jako pierwsi, życzenia złożyli: ks. proboszcz Sylwester Rasztar i ks. prałat Paweł Kostrzewa, potem przedstawiciele wszystkich grup parafialnych. Były kwiaty i łzy wzruszenia oraz obietnica jubilata o modlitewnej pamięci o parafianach, których prowadził przez 17 lat.

Delegaci parafii z ks. proboszczem i ks. jubilatem

Delegaci parafii z ks. proboszczem i ks. jubilatem