Odpust ku czci Najświętszego Imienia Maryi w Gaszynie

11 września 2022 roku Parafia p.w. Najświętszego Imienia Maryi w Gaszynie przeżywała swój doroczny odpust parafialny. Uroczystą Sumę odpustową – Mszę świętą polową  – odprawił ks. bp senior Antoni Długosz. Tegoroczna Suma odpustowa to także czas udzielenia 30 młodym parafianom Sakramentu Ducha Świętego, czas podziękowania za tegoroczne zbiory i wprowadzenia do kościoła relikwii św. Jana Pawła II, Stąd piękna dożynkowa sceneria.

Po przeczytanej Ewangelii wg św. Jana rozpoczęła się rozmowa Biskupa z Proboszczem i Kandydatami do bierzmowania. Ksiądz proboszcz Maciej Oset poprosił biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej na Eucharystii młodzieży, jednocześnie zaznaczając, że młodzi są przygotowani do przyjęcia sakramentu poprzez słuchanie słowa Bożego, trwanie na wspólnej modlitwie i sakrament pojednania. Na pytanie biskupa, „jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?” Młodzi odpowiedzieli:  Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, do postępowania według jej zasad. Po modlitwie ks. bp namaścił wszystkich kandydatów krzyżmem.

W słowie skierowanym do młodych ks. bp mówił: – Kiedyś taki sakrament przyjął święty Jan Paweł II. Od tej pory był świadkiem Chrystusa. Swoje świadectwo potwierdzał własnym życiem.  W kolejnych słowach ks. bp udzielił młodym wskazówek na dalsze życie, mówiąc, że tak naprawdę samo przyjęcie sakramentu bierzmowania niewiele zmieni w życiu tych, którzy go przyjęli. Potrzebne jest czyste serce. Czyste serce będziecie mieć wtedy, kiedy zaczniecie żyć zgodnie z Dekalogiem, dziesięcioma krótkimi i prostymi przykazaniami, które od 3300 lat nie zmieniły się i są ciągle aktualne, bo wieczny jest Bóg, który na pytanie Mojżesza, – kim Ty jesteś? Odpowiedział: Ja Jestem!. Kontynuując, dodał: – świadectwo o Panu Jezusie musi kosztować. Dlatego pogłębiajcie swoją wiedzę religijną, nie bądźcie ignorantami, by waszej niewiedzy nie wykorzystali sekciarze.  Pomocą i wzorem będzie dla was Maryja, Patronka waszej parafii, Matka Boża Gaszyńska.  Maryja wyrażając zgodę na Boże macierzyństwo, niosła Chrystusa innym. Pierwszą była święta Elżbieta. Później pokazała moc Jezusa na weselu w Kanie, a  w chwilach  Jego oskarżenia i Drogi Krzyżowej szła aż na Golgotę, gdzie usłyszała słowa skierowane przez konającego Syna do Jana – Oto Matka Twoja- i słowa skierowane do siebie – Oto syn twój. Wypełniając testament z Krzyża pomaga nam i dziś, mieszka w wielu sanktuariach rozsianych po całym świecie i chce być blisko ludzi. Zawierzcie Maryi! Odwiedzajcie Jej sanktuaria, to najbliższe wasze, w Wieluniu i na Jasnej Górze

Przyszedł czas na modlitwę dziękczynną za tegoroczne plony i poświęcenie wieńców dożynkowych.

Po Eucharystii rozpoczęła się procesja z Najświętszym Sakramentem, w której szły wszystkie grupy parafialne: druhowie OSP, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, dzieci sypiące kwiaty, kapłani, przybyła Orkiestra Dęta z Wierzchlasu i wszyscy wierni. Uroczystą procesję zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Ostatnim akcentem modlitewnego spotkania była uroczysta instalacja relikwii św. Jana Pawła II w zabytkowym kościele p.w. Najświętszego Imienia Maryi.