„Od menueta do rock’n’roll’a”

W Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w dniu 16 stycznia odbył się comiesięczny koncert Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana adresowany dla dzieci.  Tytuł trwającego 45 min koncertu „Taneczny krok na Nowy Rok, od menueta do rock ’n’ roll’ a zgromadził w tym dniu trzy grupy dzieci z Dzietrznik, Ostrówka, Ożarowa, Wielunia, Skomlina, Kozłowic, łącznie około 100 słuchaczy. Wykonawcami koncertu byli: Magdalena Mirowska – fortepian, słowo o muzyce, Paulina Synoradzka – sopran, Natalia Plińska – skrzypce, Dawid Chraczyński – trąbka. Magdalena Mirowska w przystępny sposób przeprowadziła małych słuchaczy przez muzykę taneczną Polski, Węgier, Grecji, Hiszpanii, Włoch, Argentyny.  Uświadomiła dzieciom, że muzyka i taniec ułatwiają poznawanie kultury różnych narodów i że nie trzeba koniecznie podróżować daleko, by wsłuchać się w melodie i rytmy charakterystyczna tylko dla nich.  Zaskakujące, ile dzieci wiedzą na temat rytmów i melodii, jak rozpoznają tańce i jak umiejscawiają je we właściwych krajach. Mali słuchacze, w tej audycji, poznali: mazura, czardasza, tango, walc… . Wysłuchały też arii Carmen z opery o tym samym tytule oraz pieśni Santa Lucia.