2016-08-06-Obłóczyny- u- Bernardynek-9

Postulantce towarzyszą księża celebransi