2016-08-06-Obłóczyny- u- Bernardynek-8

Postulantkę do kościoła prowadzi o. Albert Dorociak z Zakonu Bonifratrów