2016-08-06-Obłóczyny- u- Bernardynek-7

Postulantka Agnieszka Droździk po uroczystym wprowadzeniu do kościoła