2016-08-06-Obłóczyny- u- Bernardynek-6

Postulantka Agnieszka Droździk przed ceremonią obłóczyn