2016-08-06-Obłóczyny- u- Bernardynek-5

Obłóczyny poprzedziła Eucharystia