2016-08-06-Obłóczyny- u- Bernardynek-4jpg

Postulantka otrzyma habit