2016-08-06-Obłóczyny- u- Bernardynek-3

Siostry zakładają nowicjuszce biały welon