2016-08-06-Obłóczyny- u- Bernardynek-2

Nowicjuszka otrzymuje zapaloną świecę, symbol światła Chrystusa