2016-08-06-Obłóczyny- u- Bernardynek-1

Po ceremonii obłóczyn