Obchody kończące jubileusz 50 – lecia w Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu

W piątek, 7 czerwca, w Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu odbyły się obchody wieńczące 50 lecie istnienia placówki. Na uroczystości kończące  jubileusz zaproszono wielu gości. Byli wśród nich przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli, wójtowie gmin,  nauczyciele emerytowani i aktualnie pracujący, absolwenci i uczniowie z rodzicami, ks. senior Marian Stochniałek. Wszystkich przybywających gości witała dyrekcja, zapraszając jednocześnie do pamiątkowych zdjęć na jubileuszowej ściance fotograficznej.

Ważnym wydarzeniem uroczystości było nadanie szkole sztandaru i jego poświęcenie oraz ślubowanie uczniów. Sztandar poświęcił ks. senior Marian Stochniałek. Poświęcony sztandar z logo szkoły i wypisanymi słowami: Osobowość, Człowiek, Godność,  z rąk wicestarosty Krzysztofa Dziuby,  przejął honorowy poczet sztandarowy. Po czym  odbyło się ślubowanie uczniów.

Szczególnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Odsłonili ją: Paweł Rychlik – Poseł na Sejm RP i Krzysztof Dziuba – Wicestarosta Wieluński. Na tablicy widnieją słowa J. Korzeniowskiego:, „Co idzie z serca, to do serca wchodzi”, a na sercu napis: Zespół Szkół Specjalnych 50 Lecie Wieluń 2018.

Po wielu okolicznościowych wystąpieniach przyszedł czas na część artystyczną. Dzieci zaprezentowały się w wielu różnych odsłonach – piosenka, taniec, słowo mówione. Poprzez występy odkryły przed publicznością swoje ukryte talenty.

Część artystyczną dopełnił pokaz multimedialny „Między Przeszłością a Teraźniejszością” – artystyczna retrospektywa historii szkoły przedstawiająca w formie kroniki historię i osiągnięcia placówki oraz sukcesy uczniów.

Na zakończenie uroczystości uczniowie złożyli podziękowania wszystkim, którzy choć w małym stopniu przysłużyli się szkole i jej wychowankom.