Noworoczne spotkanie kolędowe „Śpiewajmy kolędy” w Kamionce

„Śpiewajmy kolędy”  to już 10. spotkanie noworoczne  zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionce działające pod kierunkiem Stanisławy Morki.  Z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich na tym szczególnym wydarzeniu, tak jak każdego roku spotkali się mieszkańcy by wspólnie śpiewać kolędy i cieszyć się radością przyniesioną  przez Boże Narodzenie.  Oprawę muzyczną przygotował Szymon Panek.  Swoim występem uświetniły spotkanie dzieci przedszkolne, które przygotowały widowisko „Dziewczynka z zapałkami”.

Gośćmi szczególnymi byli: Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler, Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk, Przewodniczący Rady Grzegorz Pietrzyński , Sekretarz Gminy Pątnów Iwona Napieraj, radny Jan Salamon, sołtys Mieczysław Spich , ksiądz proboszcz Wojciech Drobiec i Zespół Folklorystyczny z Popowic.

Wszystkim artystom, którzy  wspólnie  z zaprzyjaźnionym zespołem z Popowic, podtrzymali tradycję spotkań noworocznych podziękowała Stanisława Morka, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kamionce. Swoje podziękowania skierowała także do przedstawicieli władz powiatowych i gminnych  obecnych na wspólnym śpiewaniu kolęd oraz dla przedstawicieli  mediów. Szczególne słowa skierowała  dla wszystkich zaangażowanych w organizację wydarzenia, wspominając przy tej okazji osoby, które kiedyś włączały się w organizację wieczoru kolęd, a których już  w ciągu 10 lat, po prostu ubyło.

Zwieńczeniem tego pięknego spotkania noworocznego „Śpiewajmy kolędy” był pyszny poczęstunek przygotowany przez organizatorów, na który zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy wydarzenia.

źródło: Gmina Pątnów