Nowe publikacje WTN: Rocznik Wieluński. T.22, Monastica Vielunensia

Wieluńskie Towarzystwo Naukowe może się pochwalić dwoma nowymi publikacjami. Są to: Rocznik Wieluński T. 22 (2022) i Monastica Vielunensia. T.1 (Wieluń 2023). W pierwszej z nich znalazły się m.in. artykuły uzupełniające wiedzę o historii kościoła wieluńskiego (Ks. Michał Widera, ”Gdyby nie jego gorliwość…” – Ksiądz Wacław Kokowski herbu Korab (1868-1914) -działalność duszpasterska; Wisława Jordan, Kanonicy katedralni z dawnego województwa sieradzkiego z ziemi wieluńskiej w świetle wizerunków i pamiątek artystycznych; o Powstaniu Styczniowym, Damian Orłowski, Kajetan Słupski? Kim był dowódca partii walczącej pod Mokrskiem (15 października 1863) oraz przybliżające historię odkryć archeologicznych w Łaszewie, Wieruszowie Anna Nierychlewska, Co kryją pozostałości „Wzgórza Zamkowego” w Wieruszowie; Lubomira Tyszler, Metalowe artefakty z cmentarzyska kultury przeworskiej w Łaszewie w powiecie wieluńskim).

Druga publikacja „Monastica Vielunesia” T. 1 (początek nowej serii wydawniczej Vielunensia Monastica), praca zbiorowa pod red Zdzisława Włodarczyka, współautora publikacji, przybliża w szczególny sposób historię wieluńskich Augustianów, Paulinów i Pijarów, mówi  także o Reformatach i Bernardynkach. Dzięki temu wydawnictwu czytelnicy dowiadują się, że zakonnicy i zakonnice nie ograniczali się tylko do modlitwy i kontemplacji, ale prowadzili szkoły, biblioteki, angażowali się w pracę społeczną, prowadzili gospodarstwa rolne. Ich Życie wiązało się nierozerwalnie z tragicznymi losami kraju i narodu polskiego.  Publikacja,  którą otrzymaliśmy do rąk, zwraca uwagę na ten fragment historii Wielunia i ziemi wieluńskiej, który tworzyły istniejące tu wspólnoty zakonne. I tak w tomie rozpoczynającym nową serię wydawniczą przeczytamy:

– Zdzisław Włodarczyk, Wieluń, jako ośrodek życia konsekrowanego. Garść refleksji tytułem wprowadzenia (Wieluń)

– Marcin A. Klemenski, Augustianie eremici w Wieluniu (ok. 1350-1547) (Kraków)

– Przemysław Czekała, Krwawy Wielki Piątek roku 1716. Proces graniczny Piotra Trzcińskiego z zakonem paulinów jasnogórskich(Wrocław)

– -Marcin Mróz, Testament Zofii z Zakrzewskich Stoińskiej z 1 stycznia 1737 roku

– -Tomasz Stolarczyk, Księgozbiór paulinów wieluńskich w świetle inwentarzy bibliotecznych z lat 1711-1815 (Łódź)

– Tomasz Kuźnicki, O ks. Pawle Radeckim (1764 -1847) i jego działalności pijarskiej

– Zdzisław Włodarczyk, Kasata klasztorów na terenie powiatu wieluńskiego (Wieluń)

– Agnieszka Szmerek, Spuścizna archiwalna kolegium pijarskiego w Wieluniu w zasobie Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów (Kraków)

– ks. Michał Widera, Materiały do bibliografii zakonów i zgromadzeń zakonnych z terenu dawnego archidiakonatu wieluńskiego

Po zapoznaniu się z tą publikacją inaczej patrzymy na kościół św. Józefa i cały zespół popijarski, kościół św. Mikołaja, niegdyś pauliński, od 1824 roku sióstr bernardynek oraz kościół kolegiacki, dawniej Augustianów, wszystkie opisane w szerokim kontekście historycznym.

Wszystkich chcących poznać historię monastycyzmu wieluńskiego zachęcamy do lektury.