Niedziela Biblijna w parafii św. Barbary. VII Narodowe Czytanie Pisma Świętego

23 kwietnia 2023 r.  rozpoczął się XV Ogólnopolski Tydzień Biblijny , który potrwa do 30 kwietnia 2023 r. Tematem przewodnim   jest motto „Wierzę w Kościół,  Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”. Celem  wydarzenia jest odkrywanie i pogłębianie  na nowo znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych.

Tegoroczny Tydzień Biblijny rozpoczęła Niedziela Biblijna i Siódme Narodowe czytanie Pisma Świętego. Niedziela Biblijna przypada 14 dni od Wielkanocy. Pierwsze Narodowe Czytanie Pisma Świętego zostało zainaugurowane w 2016 r. w kontekście obchodów 1050-lecia chrztu Polski. W całej Polsce w dniu 23 kwietnia czytano fragmenty Ewangelii wg św. Jana.   Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

VII Narodowe Czytanie Pisma Świętego odbyło się także w  parafii św. Barbary w Wieluniu. Przeczytane zostały  trzy fragmenty z Ewangelii św. Jana. Czytali panowie: Jerzy Domagała, Wojciech Pawełczyk i  Rafał Dudziński. Wydarzeniu przewodniczył ks. Jarosław Boral, proboszcz parafii św. Barbary. Czytanie zostało poprzedzone śpiewaniem hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź!”

Wprowadzając  wiernych w ryt czytania , celebrans powiedział:

–  Wraz z całym Kościołem w Polsce przeżywamy dziś, na początku Tygodnia Biblijnego, Siódme Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Chcemy przywołać w ten sposób tak Chrzest Polski jak i chrzest każdego z nas, dzięki któremu staliśmy się ważną częścią Kościoła Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. W okresie wielkanocnym rozpoczyna się często Mszę świętą aspersją, czyli pokropieniem zebranych wodą święconą na pamiątkę chrztu. Aby głębiej przeżyć ten ważny ryt wysłuchamy najpierw kilku fragmentów z Ewangelii wg św. Jana, by w ich świetle spojrzeć na nasze chrześcijańskie posłannictwo i świadectwo.

Pierwszy lektor (Wojciech Pawełczyk) -przeczytał z Ewangelii według św. Jana fragment (J 17,14-15.16-18.20) 14 –

Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.  Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego.  Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą.  Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem.  Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie.

Drugi lektor (Jerzy Domagała)  fragment   J 20,9-23

A wieczorem tego samego pierwszego dnia tygodnia, w domu, gdzie przebywali uczniowie przy drzwiach zamkniętych z obawy przed Żydami, pojawił się Jezus. Stanął pośrodku i rzekł do nich: wam! Powiedziawszy to pokazał  im ręce i bok. A uczniowie uradowali się bardzo ujrzawszy Pana . Wtedy rzekł Jezus do nich po raz drugi. Pokój wam! Jak Ojciec posłał Mnie, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział: Weźmijcie Ducha Świętego !. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Trzeci lektor (Rafał Dudziński) fragment (J 15,1-5)

 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.  Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.  Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was.  Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.

 Czytanie zakończył  pytaniami skierowanymi do wiernych celebrans:

Jak troszczę się o wiarę w mojej rodzinie i wspólnocie parafialnej? – Jak mówię o Kościele w rodzinie, w miejscu pracy, gdy ktoś go oczernia, a nawet nim gardzi? – Jak umacniam więź z Kościołem, osłabioną przez moje grzechy przeciw Bogu i bliźnim? Celebrans: Boże, Ty w nieskończonej mądrości postanowiłeś na cały świat rozszerzyć Królestwo Chrystusa i wszystkich ludzi uczynić uczestnikami odkupienia, * spraw, aby Twój Kościół był dla wszystkich znakiem zbawienia, głosząc i urzeczywistniając tajemnicę Twojej miłości ku ludziom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Wierni: Amen

Wydarzenie zakończyło pokropienie wodą święconą .

   

Rozpoczęła się Suma, ubogacona śpiewem parafialnej scholi. Po niej parafianie złożyli życzenia księdzu proboszczowi z racji zbliżających się  imienin. Życzenia i kwiaty były uzupełnieniem zamówionej przez wspólnoty parafialne  Mszy św. w intencji solenizanta.