„Nasze korzenie – nasza wielka duma!” – ludowy projekt muzyczny w którym wzięło udział 250 artystów

12 października zakończyły się czteromiesięczne działania projektowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu pod nazwą „Nasze korzenie – nasza wielka duma”. Partnerami przedsięwzięcia byli: Powiatowy Młodzieżowy Domu Kultury i Sportu w Wieluniu oraz wszystkie gminy powiatu wieluńskiego. „Nasze korzenie – nasza wielka duma!”  to  ludowy projekt muzyczny  w którym połączono tradycję i nowoczesność a udział wzięło aż 250 artystów:

Założeniami projektu były popularyzacja i dokumentacja audio muzyki ludowej ziemi wieluńskiej oraz nawiązanie współpracy między młodzieżą i seniorami. Projekt był również ofertą wakacyjną skierowaną przez bibliotekę powiatową do młodzieży. Wszystkie założenia udało się zrealizować. Dodatkowo utrwalono wykonawców utworów na filmach, które wykorzystano do prezentacji utworów w Internecie. Takie działanie zastosowano zamiast koncertu, z którego organizator zmuszony był zrezygnować ze względów bezpieczeństwa.

Już w lipcu br. dla dwóch grup projektowych czyli zespołów ludowych i wokalistów, przeprowadzono cykl warsztatów muzycznych: edukacyjnych, twórczych, aranżacyjnych, z realizacji dźwięku, które razem trwały 80 godzin. Prowadzili je profesjonalni muzycy. W sierpniu wokaliści brali udział w warsztatach studyjnych – aż 60 godzin spędzili w studio nagrań w Częstochowie. Zgodnie z założeniem utrwalono wieluńskie pieśni ludowe w jej autentycznej formie, w wykonaniu zespołów ludowych powiatu wieluńskiego  oraz ich nowozaaranżowane wersje – w wykonaniu grupy wokalistek z akompaniamentem profesjonalnych muzyków. Repertuar do projektu zaczerpnięto z książki Śpiewnik wieluński cz.2 autorstwa Marka Dery i Małgorzaty Dziurowicz Kaszuby wydanej przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieluniu w 2016 r.

Pomysł utrwalenia muzyki ludowej ziemi wieluńskiej w wersji audio zrodził się właśnie po wydaniu tej książki. Śpiewnik wieluński cz. 2 stał się punktem wyjścia do napisania projektu.
Owocem wszystkich działań projektowych jest bezpłatna dwupłytowa publikacja muzyczna  – 80 minut utrwalonej muzyki ludowej. Na pierwszej płycie usłyszymy 14 wieluńskich pieśni w oryginale, a capella. Na drugiej płycie, znajduje się 15 utworów w nowoaaranżowanej wersji, z akompaniamentem muzyków Rorat Trio. Dołączone do płyt biogramy zespołów, fotografie oraz teksty ludowych pieśni stanowią dodatkowe źródło wiedzy na temat lokalnej kultury ludowej oraz realizacji projektu.
Projekt  podsumowano również w przestrzeni wirtualnej – na kanale you tube biblioteki zaprezentowano wszystkie utwory zrealizowane podczas projektu. W całe przedsięwzięcie zaangażowanych było 250 artystów.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020 oraz Powiatu Wieluńskiego

Dziękujemy wszystkim życzliwym osobom i instytucjom za pomoc i wsparcie przy realizacji projektu.

Mamy nadzieję, że rezultaty projektu przyczynią się do zgłębienia wiedzy o kulturalnym bogactwie ziemi wieluńskiej a także będą doskonałym sposobem na relaks i spędzanie wolnego czasu.

Magdalena Wicher