Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wieluniu

Wieluń o Żołnierzach Wyklętych pamięta od 2011 r. Główne uroczystości związane z tym Dniem odbyły się 1 marca 2019 r.. Ich organizatorem była Gmina Wieluń, współorganizatorami: Powiat Wieluń, Chrześcijańskie Porozumienie Wieluń, 5. Wieluński Szczep Harcerski „Piątka”, 4. WWDH WATRA. I część uroczystości odbyła się przy Pomniku Żołnierzy Wyklętych na Cmentarzu Rzymsko – Katolickim w Wieluniu, gdzie złożono kwiaty, zapalono znicze i wysłuchano historii Żołnierzy Wyklętych upamiętnionych na wieluńskim pomniku. Krótką historię przygotował Marek Gogola – historyk, pracownik Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Okolicznościowe przemówienia wygłosili także: Paweł Rychlik – Poseł na Sejm RP, Marek Kieler – Starosta Wieluński, Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia.

Kolejna część uroczystości to kolegiata wieluńska. Tu w intencji poległych i pomordowanych odprawiona została Msza Święta i nabożeństwo wynagradzające z racji 1 piątku miesiąca. W intencji Żołnierzy Wyklętych modlił się ks. kanonik Jacek Zieliński. Pozostali kapłani w intencjach zgłoszonych przez wiernych.

W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich i powiatowych (obecna Chorągiew Powiatu), członkowie Chrześcijańskiego Porozumienia Wieluń, Paweł Rychlik – Poseł na Sejm RP, harcerze i liczni mieszkańcy Wielunia.

Chcąc przybliżyć historię Żołnierzy Wyklętych, ks. Jacek Zieliński przywołał słowa Ojca św. Jana Pawła II wypowiedziane 18 maja 1994 r. pod Monte Cassino: „ Trzeba wspomnieć wszystkich, zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu przyniesionego ze wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historię, aby nie zamazywać prawdy naszej przeszłości, w tym decydującym momencie dziejów”.

Ojciec Święty Jan Paweł II już wtedy wołał o martyrologium narodu polskiego, o przedłużenie pamięci o tych, co zginęli w heroicznej walce o niezawisłość Rzeczypospolitej, o godność, honor, wielkość i ducha narodu i za te same ideały zostali pomordowani w komunistycznych więzieniach i pochowani bez czci i honoru w bezimiennych mogiłach. Mówił o nich: „Wszyscy ci, którzy w rzekomo wolnym państwie stali się ofiarami totalitarnego systemu, i którzy na własnej ziemi oddali życie tak samo, co żołnierze 1939 r. , podczas okupacji, pod Monte Cassino, w Powstaniu Warszawskim” muszą mieć przywróconą godność.

Dziś mówimy o nich „niezłomni bohaterowie”, bohaterowie, którzy, jak pisze bp Włodarczyk, ciągle wydają owoce i są dla nas wspaniałymi przewodnikami tego, jakimi możemy być ludźmi – zakorzenionym w Bogu, w miłości do ojczyzny, dla której warto nawet, – jeśli trzeba – życie oddawać.

Zakończenie świętowania pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wieluniu zakończy bieg „Wilczym tropem” w  niedzielę 3 marca.