2016-11-11-swieto-niepodleglosci-7

Warta honorowa przed tablicą Józefa Piłsudskiego i tablicą upamiętniającą wielunian poległych w latach 1919 - 1921