2016-11-11-swieto-niepodleglosci-4

Po złożeniu wiązanek kwiatów przed pomnikiem Jana Pawła II