Przed nami Noc Muzeów

Niezwykłym wydarzeniem kulturalnym od kilku lat jest w Wieluniu Noc Muzeów na którą zapraszają Muzeum Ziemi Wieluńskiej i Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej. W tym roku to niezwykłe wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 20 -21 maja. W dniu 20 maja (sobota) 2017 r. godzina 17.00 – 24.00 swoje podwoje otworzy Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, 21 maja (niedziela) 2017 r. godzina 17.00 – 23.00 swoich sympatyków zaprasza Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie. Nocy Muzeów będą towarzyszyć zajęcia edukacyjne dla dzieci. Podczas Nocy Muzeów będzie można nabyć wydawnictwa albumowe (ceny promocyjne)

Zaproszenie do udziału w Nocy Muzeów

Zaproszenie do udziału w Nocy Muzeów

W programie m.in.

Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Otwarcie wystawy Średniowieczny Wieluń ; interaktywny pokaz historyczny  Na Grunwald – prezentacja zwyczajów, strojów i uzbrojenia w wykonaniu Michała Rychlickiego (Agencja Artystyczna – „Pan Michał”; koncert Orkiestry Dętej z Łubnic; występ zwycięzców I Powiatowego Konkursu Krasomówczego; wyprawa na Czarny Ląd z księdzem misjonarzem Maciejem Osetem, obecnie proboszczem w Gaszynie i prezentacja  wystawy fotograficznej  Dzieci Afryki; podróże z z Biurem Podróży Kolumb – prelekcja Alicji Belki z Uniwersytetu III Wieku; zwiedzanie sal ekspozycyjnych z wystawami stałymi i czasowymi…

Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Otwarcie wystawy Portrety – karykatury autorstwa Jacka Frankowskiego; występy zespołów folklorystycznych: Włościanie z Chotowa, Zespół Śpiwewaczo – Obrzędowy z Ożarowa; gadki w wykonaniu Zbigniewa Kryściaka z Zespołu  Śpiewaczego Włościanie ( Wyjazd na wczasy) i Pauliny Wyrębak takze z Zespołu Śpiewaczego Włościanie (Wuj i ciocia); zwiedzanie sal ekspozycyjnych; zwiedzanie wiatraka w Kocilewie