Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych posługujących się językiem migowym

Burmistrz Wielunia – Gminny Komisarz Spisowy w Wieluniu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych posługujących się polskim językiem migowym wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert6-7 maja 2021 roku

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

a.      mieć ukończone 18 lat,

b.      cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

c.      posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

d.      posługiwać się biegle polskim językiem migowym,

e.      posługiwać się językiem polskim,

f. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Radosław Urbaniak
Kierownik Biura Burmistrza

tel. 48 43 886 02 03
kom. 48 667 736 700

fax. 48 43 886 02 60
e-mail: urbaniakr@um.wielun.pl

Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń