Muzeum Ziemi Wieluńskiej informuje

12 sierpnia  odbyło się w Wieluniu spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy w Łódzkiem”. Podczas  spotkania Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber wręczył beneficjentom z powiatu wieluńskiego symboliczne czeki na renowację zabytków . Jednym z nich jest Muzeum Ziemi Wieluńskiej, które z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w ramach konkursu na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,  pozyskało 32 400 złotych na remont dachu z dachówki ceramicznej „holenderki” na zabytkowym budynku Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu przy ul. Narutowicza 13 oraz na naprawę kominów i wymianę części orynnowania. .

Magdalena Kopańska/Muzeum Ziemi Wieluńskiej