Msza myśliwska i 100. rocznica odzyskania niepodległości

3 listopada 2018 r. w kościele św. Mikołaja przy klasztorze sióstr Bernardynek, w przepięknej scenerii leśnego boru, z symbolami Polski niepodległej i Polskiego Związku Łowieckiego, odprawiona została doroczna Msza św. za zmarłych myśliwych i leśników z terenu Okręgu Sieradzkiego oraz za Ojczyznę z racji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Bogu zawierzano także bezpieczne i szczęśliwe łowy.

    

    

Oprawę muzyczną Eucharystii, odprawionej przez ks. Andrzeja Walaszczyka – kapelana sióstr Bernardynek i ks. Jarosława Borala – kapelana PZŁ, przygotowali sygnaliści z wieluńskiego koła łowieckiego „Daniel” pod kier. Dariusza Szeląga. Liturgię swoim śpiewem ubogacały także siostry Bernardynki.

     

Nad całością uroczystej Mszy św. czuwał ceremoniarz, Krzysztof Świerczyński. On też przeczytał List św. Pawła do Efezjan. Za dar ołtarza odpowiadali: Piotr Panaszek i Jan Pychyński . Po uroczystym wprowadzeniu pocztów sztandarowych do kościoła ks. Jarosław Boral powitał poczty sztandarowe: ZO PZŁ w Sieradzu, Kół Łowieckich: „DANIEL”, „ODYNIEC”, „KORMORAN”, „DZIK”, „CYRANKA”, „KANIA”, „TUR”,  „SARNA”,  koleżanki i myśliwych z terenu Okręgu Sieradzkiego, leśników Nadleśnictwa Wieluń i Złoczew, przedstawicieli władz samorządowych w osobach Pawła Okrasy – burmistrza Wielunia i Marka Kielera – wicestarosty wieluńskiego, przedstawicieli władz związanych z leśnictwem, łowiectwem i rolnictwem w osobach: Zbigniewa Pychyńskiego – zastępcy  Naczelnika Nadleśnictwa Złoczew , Zenona Kowalczyka – Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Andrzeja Majdy – prezesa ORŁ w Sieradzu, Tomasza Pilarza – członka Naczelnej Rady Łowieckiej, koleżanki „Diany” – Marię Lechowicz, Michalinę Prusińską, Ewelinę Walczak, Agnieszkę Jakubowską, rodziny myśliwych wymienionych kół łowieckich, rodziny Leśników i pozostałą brać myśliwską oraz wszystkich obecnych na Eucharystii.

       

       

Słowo Boże, które było refleksją na temat Ojczyzny, 100. rocznicy odzyskania niepodległości, 95 – lecia Polskiego Związku Łowieckiego (wcześniej Polskiego Stowarzyszenia Łowieckiego) wygłosił ks. kapelan Andrzej Walaszczyk. Pojęcie Ojczyzny (Ojcowizny) pomogły zrozumieć zacytowane słowa z wierszy Jana Kasprowicza, Karola Wojtyły. Zarówno Ojczyzna jak i to, co bliskie jest myśliwym, a więc piękne polskie lasy i bory są darami, o które powinniśmy dbać, by z kolei one mogły nas obdarzać. Najlepiej oddały to zacytowane słowa Stefana Żeromskiego z noweli „Puszcza Jodłowa”: W końcu „przyszła znowu na swe miejsce Polska. Nie zamienili Moskale klasztoru Świętej Katarzyny na koszary konnicy, jak to było w planie, i nie przyłożył Austriak siekiery do korzenia lasów”. Puszcza jest niczym „wielki oddech ziemi i żywa pieśń wieczności” (…) „ Puszcza jest niczyja, nie moja,  ani twoja,  ani nasza, jeno boża, święta!”

       

Po wygłoszonej homilii myśliwi wnieśli dar ołtarza, a były nim tradycyjnie upolowane ptaki i zwierzęta, a więc wszystko, czym darzy bór. Dar Ołtarza wnieśli myśliwi: Piotr Panaszek, Czesław Walczak, Jan Randak, Stanisław Gawlak.

Po Komunii św. nastąpiło wręczenie Medali za Zasługi Łowieckie:

 Medal św. Huberta otrzymali: kol. Andrzej Majda, Piotr Panaszek, Jan Bachorski, Zbigniew Łuczak, Janusz Staśczak i Dariusz Szeląg. Dekoracji dokonali Krzysztof Świerczyński i Edward Lechowicz. Sygnaliści grali „Darz Bór”

 Złoty Medal Zasługi Łowieckiej otrzymali: ks. kapelan Jarosław Boral, Krzysztof Świerczyński, Zenon Kowalczyk, Robert Rozmarynowski, Ryszard Trzeciak. Leszek Błaszczyk. Dekoracji dokonali Andrzej Majda i Jan Pychyński. Sygnaliści grali utwór „Sztandarowy”.

 Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej otrzymali: Jerzy Wyględacz, Józef Walczak, Józef Bandera, Józef Stępień.  Zespół grał utwór „Sztandarowy”

 Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej otrzymali: Robert Bandera, Kamil Prusiński. Zespół gra utwór „Sztandarowy”

 Odznaką za zasługi dla Łowiectwa decyzją Kapituły Odznaczeń Łowieckich w Warszawie wyróżniony został. Janusz Kawula.

Medal za zasługi dla Łowiectwa Ziemi Sieradzkiej otrzymali: Tomasz Krysztofiński, Adrian Bugajczyk.

W imieniu odznaczonych podziękowanie złożył ks. kapelan Jarosław Boral.

Eucharystię zakończyło uroczyste błogosławieństwo.