„Monastica Vielunensia” -zaproszenie na promocję

Wieluńskie Towarzystwo Naukowe http://www.wtn.wbi.d2.pl/01/index.html zaprasza na promocję książki Monastica Vielunensia. Promocja odbędzie się 3 lutego 2023 roku w Starostwie.